Italy, Tango Marathon

La Lanterna Tango Marathon 2016

Our 3rd time at the Genova Tango Marathon!

La Lanterna @ Genova - Jan 2016

La Lanterna @ Genova - Jan 2016

Also check out: